Resevillkor och resegaranti

Det är viktigt att skilja på resegarantier och resevillkor.

 

Resegarantier

Resegarantier skyddar resenären om arrangören inte kan genomföra resan eller arrangemanget.

 

Resevillkor

Resevillkor är ett avtal mellan resenären och arrangören som till exempel reglerar när resan måste betalas och om man har rätt att avboka resan. Allmänna villkor om paketresor finns på Konsumentverkets webbplats.

 

EG-direktiv

Det finns ett EG-direktiv om paketresor vars syfte är att samordna och öka konsumentskyddet i Europa. Alla länder som är med i EU har resegarantilagstiftning, men den kan skilja sig från land till land.