Pass och visum

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera så att han/hon har ett giltigt pass och att man har de visum som eventuellt krävs för den/de destinationer man ska resa till. (Tänk på att till vissa länder så måste passet vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatumet)

För aktuell information kontakta din lokala passmyndighet eller landets ambassad. Du kan också kontakta företaget Comet Consular som handhåller information och hjälp vid visumfrågor: www.cometconsular.se

travelhouse.se kan hjälpa dig att utfärda Visum till Australien – kostnaden är 350 SEK.
Meddela oss vid bokning så hjälper vi dig.

Pass och visumregler till USA
Vad gäller visumregler ber vi dig kontakta amerikanska ambassaden. Från den 26 oktober 2004 gäller nya passregler för resenärer till USA. Även om man bara mellanlandar på en amerikansk flygplats så gäller dessa regler. Något av följande 2 krav måste vara uppfyllda:

1. Besökaren måste vara innehavare av ett pass som kan läsas i maskin (optisk maskin) d.v.s ett EU-pass med vinröd pärmsida. Nedan syns ett godkänt pass med förstoring av koden.

OBS. Denna nya typ av pass kan endast innehålla information om en enda person. Därför måste varje barn (oavsett ålder) vara innehavare av ett eget pass.

2. Alternativt måste den passagerare som anländer till USA med ett pass som inte går att läsa i maskin (det äldre blå passet) komplettera med ett visum. Den passagerare som anländer till USA med ett äldre pass och utan visum kommer att vägras inträde i USA och tvingas återvända med vändande flyg.

Dom som har ett äldre pass har två alternativ:
• Ansöka om nytt pass hos polismyndigheten. Tar ca10 dagar.
• Ansöka om visum på USA:s ambassad. Kan ta upp till två månader.

USA-resenärer måste registreras online
Européer som reser till USA eller mellanlandar där, måste från och med den 12 januari 2009 registrera sin inresa online. Anmälan till de amerikanska myndigheterna görs på Internet och ersätter den blankett (I94) som idag fylls i ombord på flyget. Informationen som man måste uppge är den samma som idag, d.v.s. upplysningar om t ex mental och fysisk hälsa, kriminell belastning, droghistoria mm.

De nya reglerna, ESTA (Electronic System for Travel Authority), har tagits fram av departementet för terrorbekämpning, Homeland Security, och syftar till att spåra så kallade högriskpassagerare.

Resenären ombeds att gå in på ESTAs webbplats och fylla i de obligatoriska uppgifterna senast 72 timmar före sin avresa. I de flesta fall kommer ett godkännande inom några sekunder, men om ansökan inte blivit godkänd måste resenären vända sig till den amerikanska ambassaden för visum.

Resenärer som inte registrerat dessa uppgifter senast 72 timmar före avresan och fått ett godkännande, kommer att nekas ombordstigning. Det är alltså av yttersta vikt att resenären inväntar bekräftelse/godkännande.

När man väl registrerat sig och fått ett godkännande, gäller detta för obegränsat antal resor till USA under 2 års tid. Om du skaffar ett nytt pass eller om någon/några av lämnade uppgifter ändras, måste dock en ny registrering göras.

Observera att det är resenärens/kundens eget ansvar att registrera sig. travelhouse.se tar inte något som helst ansvar för att detta blir gjort i tid.

ESTAs webbplats är öppen för registrering fr om 1 september 2009.