Avbeställningsskydd

250:- / vuxen, 130:- / barn (ej fyllda 12 år)

 

Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning och innan full betalning gjorts. Efter slutbetalning har erlagts går det ej att komplettera med avbeställningsskydd.

 

Avbeställningsskydd gäller om du som resenär, någon i din familj eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och ska styrkas med giltigt läkarintyg. Med nära anhörig menas make/maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar eller syskon.

 

Akut sjukdom:

Sjukdom som ej varit känd (redan diagnostiserad) då avbeställningsskyddet tecknats.

 

Till akut sjukdom räknas inte:

• Kronisk sjukdom som varit diagnostiserad före tecknandet av avbeställningsskyddet
• Operation som varit inplanerad vid tecknandet
• Graviditet eller komplikationer uppkomna pga detta tillstånd

 

Olycksfall:

• Olycksfall avser kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig yttre icke påverkbar händelse.

 

Giltigt läkarintyg:

• travelhouse.se tillhanda med post i original (ej kopia) senast 1 vecka efter avbokning
• travelhouse.se läkarintyg eller läkarintyg skrivet på läkarens/vårdcentralens eget brevpapper.
• Diagnos
• Namnteckning
• Stämpel (om ej stämpel finns ska kopia av läkarlegitimation bifogas)
• Intyget måste vara skrivet på svenska eller engelska
• Läkaren måste uttryckligen avråda från resa

 

Avbokning

 

Avbokning måste göras senast 24 timmar före avresa och görs via e-post till info@travelhouse.se eller per telefon 08-7050067. Vid avbokning utanför travelhouse.se kontorstider skall avbokning ske direkt till flygbolaget. Om inte resan avbokas före avresa, kan inte någon återbetalning ske.

 

Återbetalning

 

Belopp som återbetalas är summan för flygbiljett, flygskatt och hotellnätter. Denna summa återbetalas till det kort som användes vid betalning. Självrisk 400 kr/biljett. Förbrukningskostnader (kortavgift, kostnad för avbeställningsskydd, konkursskydd) återbetalas ej. Avbeställningsskyddet gäller för researrangemang som finns på samma faktura som premien för detta avbeställningsskydd.